POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GRAVOSHOP SRL înregistrată în registrul comerţului cu nr. J12/2190/2011, având CUI 29039629, în calitate de persoană juridică, respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de Dvs. atunci când utilizaţi acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezentă politica privint protecţia datelor cu caracter personal.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), este aplicabil în toate ţările membre ale Uniunii Europene.

Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către GRAVOSHOP

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. GRAVOSHOP colectează date personale prin intermediul website-ului www.gravoshop.ro, www.gravoshop.eu, reţele de socializare. De asemenea, GRAVOSHOP mai poate colecta date personale la fiecare interacțiune cu clienţii săi sau cu orice alte persoane vizate, interesate de serviciile şi/sau produsele GRAVOSHOP, atât prin e-mail sau poștă scrisă cât şi telefonic.

Scopurile colectării şi utilizării datelor personale

GRAVOSHOP utilizează datele personale în vederea prezentării serviciilor şi produselor pe care le comercializează, precum şi a serviciilor furnizate, pentru informare cu privire la ofertele speciale în curs, cu privire la efectuarea unor cercetari de piaţă, în scopul îmbunătăţirii standardelor privind activitatea desfăşurată. Scopurile prelucrarii datelor Dvs. personale sunt urmatoarele:

• Furnizarea serviciilor şi produselor comandate.

• Confirmarea serviciilor şi produselor achiziționate în sistemul on-line și furnizarea de servicii suplimentare.

• Contactarea Dvs. în legatură cu serviciile comandate / achiziţionate de la GRAVOSHOP. Modalitatea de contactare se poate realiza prin e-mail, posta, telefon sau prin mesaje de tip SMS, în funcţie de informaţiile de contact primite de la Dvs.

• Pentru soluţionarea oricăror solicitări venite din partea Dvs.

• Pentru transmiterea către Dvs. a unui chestionar sau a invitaţiei de a ne oferi o recenzie a experienţei avute cu noi sau cu unul dintre colaboratorii nostri.

• Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind facturarea, depunerea declaraţiei 394, privind arhivarea documentelor, conform dispoziţiilor legale.

• Pentru administrarea contului Dvs. de utilizator creat pe site-urile GRAVOSHOP, prin intermediul căruia aveţi posibilitatea să achiziţionaţi produsele/serviciile noastre, să gestionaţi produsele/serviciile comandate/achiziţionate, să beneficiaţi de ofertele noastre speciale şi să coordonaţi setarile Dvs.

• Pentru efectuarea unor sondaje, în vederea optimizării şi personalizării site-ului nostru, în vederea îmbunătăţirii modalităţii de accesare a acestuia şi în vedrea îmbunătăţirii serviciilor şi produselor oferite de noi.

Categoriile de date personale prelucrate

• Date de identificare ale clienţilor: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, adresa e-mail, numărul de telefon fix/ mobil, serie și număr act de identitate, serie/ număr pașaport, fotografii ce urmează a fi aplicate pe diverse produse comandate de către aceştia.

• Informațiile despre produsele/serviciile pe care le-ați achiziționat.

• Date bancare necesare pentru plată şi facturare : numarul contului bancar / cod IBAN, nume şi prenume titular cont bancar şi/sau card bancar.

• Date personale colectate automat prin simpla vizită a site-ului nostru: adresa IP, informaţii cookie, data şi ora la care Dvs. aţi accesat serviciile noastre, hardware-ul, software-ul sau browser-ul pe care le utilizaţi, informaţii despre sistemul de operare al computerului Dvs..

• Date personale aparţinând unor alte persoane: în cazul în care doriţi să faceţi o anumită personalizare/cadou, este necesar să ne furnizaţi şi datele acestora, în vederea realizării procesului de personalizare. În acest caz, vă revine Dvs. responsabilitatea de a vă asigura că deţineţi acordul acestor persoane şi că acestea sunt în cunoştinţă de cauza cu privire la modul în care compania noastră utilizează aceste date, conform prezentei politici privind protectia datelor.

Datele personale sunt stocate de catre GRAVOSHOP într-o bază de date securizată ce este folosită exclusiv intern şi face posibilă analiza, de către compania noastră, a dorinţelor şi comenzilor Dvs., în calitate de client.

Destinatarii şi imputerniciţii informaţiilor cu caracter personal

• În vederea realizării scopurilor menţionate anterior din prezentul document, datele cu caracter personal colectate de GRAVOSHOP pot fi transmise şi dezvăluite anumitor persoane cu care societatea noastra desfaşoară relaţii contractuale şi care sunt implicate in procesul de furnizare a produselor şi serviciilor achizitionate de Dvs. Aceste persoane pot fi:

• Furnizori de servicii/prduse (companiile terte), care vor asigura prestarea în beneficiul Dvs. a serviciilor/produselor contractate;

• Autorităţi publice şi instituţii de stat – cum ar fi ANAF, organe de cercetare / urmărire penală, instanţe judecătoreşti, cărora legea le conferă dreptul de a le pune la dispoziţie, dacă se impune, datele Dvs. personale;

• Datele Dvs. personale pot fi furnizate şi către împuterniciţii noştri – acele persoane care prelucrează datele personale în numele nostru – cum ar fi, de exemplu, societăţile care ne furnizează servicii de contabilitate, cele care furnizează servicii de poştă şi curierat, cele care asigură servicii de arhivare şi altele, în condiţiile încheierii unor acorduri care să protejeze aceste date împotriva distrugerii, pierderii lor şi/sau împotriva divulgării lor către persoanele neautorizate.

Procesarea datelor Dvs. personale în alte scopuri

În cazul în care se va impune prelucrarea datelor Dvs. personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de prezenta politică de protecţie a datelor, vă vom transmite o notificare în cadrul căreia vă vom prezenta toate detaliile privind noua procesare, inainte ca aceasta sa aiba loc. Daca este necesar, vă vom solicita consimţământul înainte de a demara noua activitate de procesare a datelor.

Drepturile Dvs. privind protecţia datelor personale

Prin această politică privind protecţia datelor sunteţi informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi în temeiul Regulamentului, respectiv:

• Dreptul la informare – dreptul de a fi informat/ă cu privire la prelucrarea şi protejarea datelor cu caracter personal de catre GRAVOSHOP.

• Dreptul de acces la date – dreptul de a obţine accesul la datele Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora.

• Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete pe care le prelucrăm sau le controlăm.

• Dreptul la ştergerea datelor ( dreptul de a fi uitat) – dreptul de a obţine de la noi, în masura în care sunt îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal.

• Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării datelor Dvs. pe care le procesăm sau le controlam;

• Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a recepţiona datele personale într-un format uşor de parcurs şi de inţeles, precum şi dreptul de a solicita GRAVOSHOP să transfere datele către un alt operator.

• Dreptul de opoziţie – aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru.

• Dreptul la retragerea consimţământului – în situaţiile în care prelucrăm date personale în temeiul consimţământului Dvs., aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul. Puteţi face acest lucru în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dvs. pe care am efectuat-o înainte de formularea cererii de retragere.

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea sau modificarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate ( care include crearea de profiluri).

• Dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu o plângere privind încălcarea drepturilor ce decurg din legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, puteți înainta către GRAVOSHOP o cerere scrisă, datată și semnată, la punctul de lucru GRAVOSHOP. Adresa: Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 5, etaj 1, Sora Shopping Center, sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail, către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email office@gravoshop.ro.

Prin citirea prezentului document ati fost informat(ă) cu privire la drepturile Dvs. astfel cum sunt prevazute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu privire la modalitatea în care compania noastră urmează a gestiona datele Dvs. personale astfel încât să se asigure o protecție adecvată a acestora. Această Politică privind protecția datelor personale a fost actualizata și publicată la data de 28.11.2019.